VRIENDEN van de MUZIEKACADEMIE DEN HAAG

In Den Haag is eind 2012 door muziekdocenten afkomstig uit het Koorenhuis een particuliere Muziekacademie opgericht. Met enorm enthousiasme en onder de bezielende leiding van Maria Lewanski is in deze academie een levendige muzikale cultuur ontwikkeld: lessen, workshops, ensembles.

De organisatie van deze Muziekacademie draait grotendeels op vrijwilligers. Meubilair en instrumenten zijn uit alle hoeken aangesleept en in no time is de huidige locatie aan de Raamweg geschikt gemaakt om van start te gaan. De teamspirit die alle betrokkenen bij dit project hebben ontwikkeld, maakt de overgang van een gemeentelijke ingebedde instelling naar een privaat instituut tot een klein wonder.

Nu alles draait en het aantal lessen toeneemt groeit ook de ambitie. Er zijn nog veel niet-gerealiseerde plannen en er is behoefte aan meer en gevarieerd instrumentarium.

Daarom is een Stichting Vrienden van Stichting Muziekacademie Den Haag (RSIN 855030732) in het leven geroepen. Doel van deze stichting is het verlenen van hulp bij de groei van de Muziekacademie en bij het realiseren van ambities en projecten. Doel van de stichting is de financiële ondersteuning van de Stichting Muziekacademie Den Haag en alles wat daartoe dienstig is.

Toen het bestuur in 2016 aantrad was de eerste zorg de organisatie en de administratie van de stichting op orde te krijgen. Naast fondsenwerving stond overleg met het Bestuur van de Muziekacademie centraal. In 2017 werd nader gewerkt aan de voorbereiding van de eerste schenkingen aan de Muziekacademie die in 2018 zijn beslag zouden krijgen. De zorgen rond de toekomst van het Berlage gebouw, waarin de Muziekacademie is gevestigd, hebben de afgelopen jaren getekend. In November 2018 heeft projectontwikkelaar VORM zijn plannen om het gebouw een woonbestemming te geven (appartementen) opgegeven. De onzekerheid duurt voort! U kunt het beleidsplan dat ons voor 2018 voor ogen stond via deze link raadplegen:

HET BESTUUR bestaat statutair uit maximaal 5 personen en is als volgt samengesteld:

  • Pieter de Savornin Lohman – voorzitter
  • John Pelle – secretaris
  • Fons Orie – penningmeester
  • Mischa Wladimiroff – lid
  • Jacqueline Biesheuvel – Vermeijden – lid

Willemien de Vlieger-Moll adviseert het bestuur over pr aangelegenheden.

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

JAARSTUKKEN OVER 2017

BELEIDSPLAN 2018

AANMELDEN ALS VRIEND

Op dit moment kan de Muziekacademie financieel het hoofd boven water houden door een grote kostenbewustheid.
U, als muziekbelangstellende, kunt bijdragen aan het succes en de ambitie van de muziekacademie door u aan te melden als Vriend van de Muziekacademie.
Dat kan eenvoudig door u als Vriend aan te melden:

U kunt een bijdrage overmaken op:
NL09RABO 0304 4406 98
T.n.v. Stichting Vrienden van de Stichting Muziekacademie Den Haag

Indien u hieronder geen contactformulier ziet, stuur dan uw aanmelding via e-mail naar vrienden@muziekacademiedenhaag.nl.
De gegevens die u verstrekt worden alleen gebruikt om uw vraag te beantwoorden.
De inhoud van het formulier wordt versleuteld verstuurd via een veilige verbinding.

AANMELDEN ALS VRIEND VAN DE MUZIEKACADEMIE

Stichting Vrienden van de Muziekacademie Den Haag

Raamweg 36
2596 HN  Den Haag
vrienden@muziekacademiedenhaag.nl

Uw naam*
E-mailadres*
Adres + huisnummer*
Postcode + Woonplaats*
Mededeling
Neem deze tekentjes over in dit vakje:

* Verplichte invulvelden