PRIVACYBELEID

Privacy

De Stichting Muziekacademie Den Haag waardeert uw belangstelling voor onze diensten en uw bezoek aan deze website. Wij respecteren uw privacy en geven in deze alinea aan hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.
De website en e-mails van de Muziekacademie Den Haag kunnen voorzien zijn van (hyper)links naar websites van derden en toegang geven tot onderwerpen, producten en diensten van derden. De Muziekacademie Den Haag is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor inhoud van sites van derden.

INZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Bij bezoek aan de website van de Muziekacademie Den Haag registreert de webserver automatisch de naam van de browser, uw internetservice-provider en de datum en duur van uw bezoek. Andere persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als deze vrijwillig door u worden verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van aanvraag voor de maandkalender of registratie bij deelname aan een cursus of les.
De Muziekacademie Den Haag gebruikt de door u verstrekte persoonlijke gegevens uitsluitend voor onze cursusadministratie, marketing en technisch beheer van de website. De Muziekacademie Den Haag wil graag uw gegevens gebruiken om u over onze diensten te informeren en indien van toepassing naar uw mening te vragen. Als u niet wilt dat wij u hiervoor benaderen dient u zich schriftelijk af te melden door een e-mail of brief te sturen aan:

Stichting Muziekacademie Den Haag,
Raamweg 36,
2596 HN Den Haag,
info@muziekacademiedenhaag.nl

Informatie die u ons via een van de webformulieren verstrekt wordt versleuteld verzonden via een veilige verbinding.

Muziekacademie Den Haag behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.

Disclaimer
De Muziekacademie Den Haag besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website, maar kan niet garanderen dat de interne of externe links nog juist zullen zijn wanneer U deze bekijkt. De Muziekacademie Den Haag behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen en is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

Copyright
De inhoud van de website van de Muziekacademie Den Haag is bestemd om te bekijken, te bewaren, uit te printen en te verspreiden voor niet-commerciële doeleinden. Voorwaarde is wel, dat deze inhoud niet gewijzigd wordt. Het is niet toegestaan de inhoud van de website te gebruiken voor commerciële doeleinden.
9 mei 2013.