Covid 19 protocol Muziekacademie Den Haag

Covidprotocol m.i.v. 6 november 2021 |  Covid 19 protocol per November 6th

ENGLISH BELOW

Beste (ouders van) leerlingen,

Naar aanleiding van de nieuwe overheidsmaatregelen is vanaf zaterdag 6 november 2021 het Covid19 protocol op de Muziekacademie aangepast. Hieronder wordt het volledige protocol weergegeven; de nieuwe punten zijn rood.

 • Alle cursisten vanaf 18 jaar moeten met ingang van zaterdag 6 november 2021 in het bezit zijn van een geldig CoronaToegangsBewijs (CTB); de QR code zal worden gescand door de docent bij aanvang van de les. Cursisten zonder CTB hebben de mogelijkheid om de lessen online te volgen.  
 • Kinderen mogen voorlopig niet meer door de ouders/begeleiders naar het leslokaal gebracht worden maar moeten worden afgezet bij de ingang. Dit geldt NIET voor ouders die zelf aan de les deelnemen, zoals bijvoorbeeld bij de dreumesen en peuters, of bij een proefles of eerste les; deze ouders moeten in het bezit zijn van een geldig CTB. Er is meestal een vrijwilliger die indien nodig kinderen naar boven kan brengen.
 • Bij verkoudheid/koorts/griep/hoesten mogen leerlingen en docenten NIET op de Muziekacademie komen. Docenten hebben het recht mensen met ziekteverschijnselen naar huis te sturen.
 • Bij ziekte van een leerling of docent worden individuele lessen zo mogelijk online aangeboden: gemiste lessen door verkoudheid etc. worden in principe niet verzet/ingehaald.
 • Handen desinfecteren bij binnenkomst gebouw.
 • Mondkapjes in de verkeersruimtes.
 • 1,5m afstand houden waar mogelijk: men wacht tot de gang leeg is voordat men de gang betreedt; één persoon tegelijk in de toiletruimtes

Bij voorbaat dank voor uw medewerking – we blijven ons uiterst best doen om de Muziekacademie open te houden!

Met vriendelijke groet,
Maria Lewanski

Directeur

*********************************************************************************************************************************************

Dear (parents of) students,

Due to the new government measures, the Covid19 protocol at the Muziekacademie will be amended per Saturday November 6th 2021. The complete protocol is stated below; the new points are written in italics and red.

 • As of Saturday November 6th 2021, all students 18 years and older must have a valid Corona Toegangs Bewijs (CTB); the QR code will be scanned by the teacher at the beginning of the lesson. Students without a CTB will have the opportunity to follow online lessons.
 • Parents will not, for the time being, be permitted to bring children to the classroom but will drop them off at the entrance. This does not apply to parents who actively participate in the lessons, for example the classes for under 4 year-olds, or parents accompanying a child for a trial or first lesson; these parents must have a valid Corona Toegangs Bewijs (CTB). There is usually a volunteer to bring children upstairs if help is required.
 • Anyone (teachers or students) with symptoms such as cold/fever/flu/cough are not permitted to enter the MDH premises. Teachers reserve the right to send people with symptoms away.
 • In case either a teacher or a student should be ill, individual lessons will be offered online lessons, when possible; lessons missed due to cold/flu symptoms will in principle not be rescheduled/caught up live.
 • Everyone is required to disinfect their hands upon entering the building.
 • Masks required in the common areas while in transit.
 • Maintain a distance of 1.5m where possible: please wait until a hallway is empty before entering the hallway; one person at a time in the washrooms.

Thank you in advance for your cooperation – we continue to do our best to keep the Muziekacademie open!

Kind regards,

Maria Lewanski
Director