Covid 19 protocol Muziekacademie Den Haag

Den Haag, 23 maart 2022

Beste allen,

Alhoewel de Rijksoverheid nu vrijwel alle Covid19 maatregelen heeft losgelaten, is de pandemie nog niet voorbij en blijft de kans op besmetting hoog; wij willen dat de Muziekacademie zo veilig mogelijk blijft, ook voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Daarom zullen bepaalde maatregelen op de Muziekacademie voorlopig nog worden gehanteerd, totdat de besmettingscijfers echt dalen:

Algemeen

  • Bij verkoudheid/koorts/griep/hoesten mogen leerlingen en docenten NIET op de Muziekacademie komen. Docenten hebben het recht mensen met ziekteverschijnselen naar huis te sturen.
  • Bij ziekte van een leerling of docent wordt de les zo mogelijk online aangeboden: gemiste lessen door verkoudheid etc. worden in principe niet verzet/ingehaald.
  • Handen desinfecteren bij binnenkomst gebouw.
  • Zo veel mogelijk 1,5m afstand houden. Gebruik de aangewezen zitplaatsen.

 Begeleiding van kinderen

  • Maximaal 1 begeleider per kind, dit om te voorkomen dat de wachtruimtes te vol raken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Maria Lewanski

Directeur

*********************************************************

Den Haag, 2022, March 23d

Dear all,

Although the government has now ended almost all Covid19 measures, the pandemic is not over yet and the risk of contamination remains high; we want the Music Academy to remain as safe as possible, also for those in risk groups. That is why certain measures will still be applied at MDH until further notice (when the infection rates have dropped significantly):

General:

  • Anyone (teachers or students) with symptoms such as cold/fever/flu/cough are not permitted to enter the MDH premises. Teachers reserve the right to send people with symptoms away.
  • In case either a teacher or a student should be ill, online lessons can be offered; lessons missed due to cold/flu symptoms will in principle not be rescheduled/caught up live.
  • Everyone is required to disinfect their hands upon entering the building.
  • Maintain a distance of 1.5m where possible. Use designated seating.

Accompanying children:

  • 1 accompanying person per child, so as to prevent the waiting areas from becoming too full.

Thank you in advance for your cooperation!

Kind regards,

Maria Lewanski

Director