Covid 19 protocol Muziekacademie Den Haag

English below

Download het protocol als pdf | KLIK HIER  (update 05-02-2021)

Vanaf 14-10-2020, in verband met de nieuwe Covid-19 maatregelen, verzoeken wij iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen in de gemeenschappelijke ruimtes in het pand.
As of 14-10-2020, in accordance with the new Covid-19 measures, we request everyone 13 years or older to wear a mask in the common areas of the building.
21 september 2020

Op 18 september is het Rijksbeleid m.b.t. snotterende kinderen gewijzigd: die worden niet meer op Covid19 getest en mogen nu weer naar school en de kinderopvang. Echter blijft MDH bij het huidig protocol dat kinderen met een snotneus in principe NIET op de les komen; als zij de docent aansteken, al is het een simpele verkoudheid, moet de docent vervolgens wel in isolatie en kan dan voorlopig, in afwachting van een Covid19-test en resultaten, geen fysieke les meer geven op de Muziekacademie. In het belang van de docenten en de medeleerlingen behouden MDH en de docenten het recht om leerlingen met verkoudheid/griepsymptomen te weigeren/naar huis te sturen. Dank voor uw begrip!

On September 18th, the government policy regarding children with runny noses was amended: these children will no longer be tested for Covid-19 and will be allowed to go to school and daycare. However, MDH will continue to implement our existing protocol, which states children with a runny nose should NOT come to the music lesson; if they infect the teacher, even if it is a common cold, the teacher will be required to isolate and, while waiting for a Covid19 test and the result, will not be able to teach in-person lessons at the Music Academy. In the interest of the teachers and the fellow students, MDH and the teachers reserve the right to not accept students with cold/flu symptoms for in-person lessons or to send them home. Thank you for your understanding!

8 september 2020

English below

Op de Muziekacademie worden de richtlijnen van het RIVM (1,5m regel en hygiëne) gevolgd. Per 22 augustus 2020 is de 1,5m regel gewijzigd: kinderen tot 12 jaar hoeven sindsdien ook geen afstand te houden tot volwassenen. Wij willen uiteraard zo zorgvuldig mogelijk opereren en hebben daarom een uitgebreid protocol opgesteld. Hieronder volgen de punten die voor u als bezoeker van MDH van belang zijn:

Algemeen

 • Bij verkoudheid/koorts/griep/hoesten mogen leerlingen en docenten NIET op de Muziekacademie komen. Docenten hebben het recht mensen met ziekteverschijnselen naar huis te sturen.
 • Bij ziekte van een leerling of docent wordt de les zo mogelijk online aangeboden: gemiste lessen door verkoudheid etc. worden in principe niet verzet/ingehaald.
 • Handen desinfecteren bij binnenkomst gebouw.
 • Het aantal zitplaatsen in de wachtruimtes is zeer beperkt i.v.m. 1,5m afstand.
 • Men wacht tot de gang leeg is voor dat men de gang betreedt.
 • 1 persoon tegelijk op de wc’s.

Begeleiding van kinderen

 • Het protocol voor de Haagse scholen wordt gevolgd, wat betekent dat de leerlingen voorlopig niet meer door de ouders/begeleiders naar het leslokaal gebracht worden maar afgezet worden bij de ingang van het gebouw. Dit geldt NIET voor ouders die zelf aan de les deelnemen, zoals bijvoorbeeld bij de dreumesen en peuters. Ouders mogen niet in de hal beneden wachten. Er is meestal een vrijwilliger die indien nodig kinderen naar boven kan brengen.

*****************************

As of November 19th, all group lessons and ensembles for adults and the toddler classes will resume.

At the Music Academy, the RIVM guidelines (1.5m distance and hygiene) will be followed. Per August 22 2020, the 1.5m rule has changed: children up to 12 years are no longer required to distance from adults. We will strive to take every necessary precaution and have established a detailed protocol. Listed below are the points which are relevant to all people visiting the MDH premises:

General

 • Anyone (teachers or students) with symptoms such as cold/fever/flu/cough are not permitted to enter the MDH premises. Teachers reserve the right to send people with symptoms away.
 • In case either a teacher or a student should be ill, online lessons can be offered; lessons missed due to cold/flu symptoms will in principle not be rescheduled/caught up live.
 • Everyone is required to disinfect their hands upon entering the building.
 • The number of seats in the waiting areas is very limited due to the 1.5m rule.
 • Please wait until the hallway is empty before entering the hallway.
 • 1 person at a time in the washrooms.

Accompanying children

 • The protocol established by the Hague elementary schools will be followed: parents will not, for the time being, be permitted to bring children to the classroom but will drop them off at the entrance of the building. This does not apply to parents who actively participate in the lessons, for example the classes for under 4 year-olds. Parents are not permitted to wait in the foyer downstairs. There is usually a volunteer to bring children upstairs if help is required.