Florencia Gómez – fluit – historische instrumenten | flute – historical instruments

Florencia heeft samengewerkt met o.a. Apollo ensemble, Amsterdam Baroque Orchestra, Holland Baroque Society, Dutch Baroque, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Musica Amphion, Das neue Mannheimer Orchestera, La Folia Barockorchester, Orkest van de Achttiende Eeuw.

Aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag behaalde zij haar Bachelor –  en Masterdiploma’s oude fluiten. Haar onderzoek naar het karakter van de fluit en de aanwezigheid van fluiten in renaissance-iconografie heeft haar ertoe gebracht om lezingen te geven voor de Royal Music Association in Londen, de National University for the Arts in Argentina, Janáček Academy of Music and Performing Arts, en anderen.

Ze trad in 2017 in dienst van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en geeft sindsdien cursussen, klinieken, en workshops over uitvoering, methodologie en didactiek van oude fluiten in het onderwijs, en de historische ontwikkeling van de traverso en fluit. Ook is ze docent traverso geweest voor de fluitklas van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg.

*********************

Florencia has performed with Apollo ensemble, Amsterdam Baroque Orchestra, Holland Baroque Society, Dutch Baroque, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Musica Amphion, Das neue Mannheimer Orchester, La Folia Barockorchester, Orchestra of the Eighteenth Century, and many more. She feels at home on historical instruments that cover over five centuries of flute music: she’s can be seen performing on the renaissance flute as well as on early 20th century instruments.

She earned her Bachelor and Masters Diplomas in early flutes at the Royal Conservatoire The Hague. Her research on the characters of the flute and the presence of flutes in renaissance iconography has brought her to present lectures for the Royal Music Association in London, the National University for the Arts of Argentina, the Janáček Academy of Music and Performing Arts, and others.

She joined the Royal Conservatoire in The Hague’s staff in 2017, teaching since then courses and clinics about performance, methodology and didactics of early flutes in education, and historical development of the traverso and flute. She has been teacher of traverso for the flute class of the Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg.