VERLENGING SLUITING – EXTENDED LOCKDOWN

Den Haag, 4 februari 2021

Beste (ouders van) cursisten,

In verband met de verlengde lockdown zal de huidige lessituatie (online waar van toepassing) ongewijzigd blijven tot de voorjaarsvakantie (21 februari). Zodra er duidelijkheid is over de situatie na de vakantie (vanaf 1 maart) zullen wij u hierover berichten. De docenten verheugen zich er enorm op alle leerlingen weer in levende lijve te zien!

Dear (parents of) students,

Due to the extended lockdown, the current status of the lessons (online where applicable) will remain unchanged until the spring vacation (February 21st). As soon as there is clarity regarding the situation after the vacation (from March 1st) we will inform you. The teachers are very much looking forward to seeing their students in person again!

Met vriendelijke groet/with kind regards,

Maria Lewanski

Directeur

 

Geplaatst in NIEUWS