Skip to main content

Vrienden van MDH

Sinds haar oprichting heeft de Muziekacademie zich ontwikkeld tot een gerespecteerd instituut in Den Haag waar muzieklessen en workshops worden gegeven en waar een levendige muzikale cultuur is ontstaan met ensembles, orkesten en publieke optredens van de leerlingen. Dat is niet alleen te danken aan de bezielende leiding van directeur Maria Lewanski en het enthousiasme van de docenten, maar ook door de bereidwilligheid en aanleg van leerlingen en de hulp van de vele vrijwilligers die binnen de academie actief zijn. 

Ter ondersteuning van deze teamspirit en in het besef dat de Muziekacademie in belangrijke mate afhankelijk is van de hulp van vrijwilligers, is een aantal jaren geleden de Stichting Vrienden van de Stichting Muziekacademie Den Haag opgericht. Doel van de Stichting Vrienden is het verlenen van hulp en bijstand bij de ontwikkeling van de Muziekacademie. De Stichting Vrienden streeft er naar financiële middelen te verwerven ter ondersteuning van de Muziekacademie bij het op peil houden, vervangen of verkrijgen van de nodige instrumenten.

Daarnaast ontplooit de Stichting Vrienden waar mogelijk activiteiten ter vervulling van de ambities van de Muziekacademie. Zo ambieert de Muziekacademie de ontwikkeling van een fonds dat het voor leerlingen uit minder draagkrachtige gezinnen mogelijk maakt lessen te volgen, en de vorming van een fonds dat begaafde leerlingen in staat stelt extra lessen te volgen om toegelaten te kunnen worden tot een conservatorium. Het functioneren van deze fondsen is vooral afhankelijk van de financiële steun van vrienden en anderen, die de Muziekacademie een goed hart toedragen.  

De meeste financiële bijdragen bestaan uit een periodieke overmaking van vrienden aan de Stichting Vrienden. Al uw financiële bijdragen, hoe gering ook, zijn welkom! Door bundeling van al deze bijdragen kan de Stichting Vrienden de Muziekacademie nog beter helpen. De meest verstrekkende bijdrage is een schenking of een legaat. Wanneer u contact opneemt met de penningmeester van het bestuur van de Stichting Vrienden (zie hieronder) wordt u geholpen een dergelijke schenking of legaat mogelijk te maken. Anderen zijn u in dit opzicht al voorgegaan! Helpt U mee?

Ten behoeve van de vrienden van de Muziekacademie Den Haag en andere belangstellenden wordt van tijd tot tijd een Nieuwsbrief gemaakt. Naast praktische informatie over de gang van zaken binnen de Muziekacademie en activiteiten van de Stichting Vrienden, houdt de nieuwsbrief u ook op de hoogte van ontwikkelingen binnen de Muziekacademie, zoals bijzondere prestaties van leerlingen, opvallende activiteiten van docenten, concerten, uitvoeringen en andere muzikale evenementen. De Nieuwsbrief ligt beschikbaar bij de receptie.

U kunt u als muziekliefhebber of belangstellende aanmelden als vriend van Muziekacademie Den Haag en door middel van een maandelijkse of jaarlijkse overmaking danwel met een schenking of legaat bijdragen aan het succes en de ambities van de Muziekacademie. 

Het Bestuur

De Stichting Vrienden van de Stichting Muziekacademie Den Haag is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer TSIN 855030732. Het bestuur bestaat statutair uit 5 personen. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

  • Mischa Wladimiroff – voorzitter
  • Pieter de Savornin Lohman – vicevoorzitter
  • John Pelle – secretaris
  • Alphons Orie – penningmeester
  • Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden – lid 
  • Willemien de Vlieger-Moll – adviseur PR
  • Goedele Roos-Schalij – productie Nieuwsbrief

Aanmelden als vriend

U kunt u aanmelden via:

Een e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het postadres:
Vrienden van de Muziekacademie Den Haag
Raamweg 36,
2596 HN Den Haag 

De gegevens die u verstrekt worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt om uw aanmelding en bijdrage te realiseren.

U kunt uw bijdrage overmaken op:
NL09RABO 0304 4406 98
T.n.v. Stichting Vrienden van de Stichting Muziekacademie Den Haag

De Anita Baljé studiebeursen

Muziekacademie Den Haag

Raamweg 362596 HN Den Haag Voor contact kunt u ons bellen tussen 14.00 en 17.30 uur van maandag t/m vrijdag. Onze vrijwilligers staan u dan graag te woord. Indien er geen vrijwilliger beschikbaar is of zij/hij uw vraag niet kan beantwoorden, gaarne een e-mail sturen. 070 743 00 55 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.