Ronald Dijkstra (zang)

Ronald Dijkstra heeft een ruime ervaring in het geven van zanglessen, zowel aan amateurs als aan professionele zangers, individueel als aan groepen, in bijna alle stijlen

Ronald Dijkstra
Mijn motto: ik wil mijn leerlingen technisch goed leren zingen en ik wil ze vanuit hun hart leren zingen!
Om de stem zo vrij mogelijk te laten klinken besteed ik veel aandacht aan de techniek van het zanginstrument.
Een goede ademhaling, klankvorming, houding, dictie,….alle aspecten komen aan bod.
Daarnaast heb ik een methode ontwikkeld om ‘techniekloos’ te zingen: je gebruikt je techniek dan niet meer als doel op zich maar als middel om je uit te drukken, om vanuit je hart te zingen’.

Naast zang en koordirectie heb ik ook jarenlang piano gestudeerd. Daardoor begeleid ik mijn leerlingen zelf op de piano, hetgeen door al mijn leerlingen als zeer positief wordt ervaren.

Naast het geven van zanglessen heb ik ook een carriére als solozanger in oratoria en opera, dirigeer ik een aantal koren en treed ik af en toe op als pianist en begeleider.

www.ronalddijkstra.org

Lesvormen: individuele lessen, groepslessen, koorvorming, pianistische begeleiding zangers
Talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans