Covid-19 Sluiting MDH tot 6 april / Closure MDH until April 6th

Deze mail is op 15 maart naar alle cursisten verstuurd.

SUBJECT: Sluiting MDH tot 6 april / Closure MDH until April 6th

ENGLISH BELOW

15 maart 2020

Beste (ouders van) cursisten,

Zojuist heeft de overheid besloten dat alle scholen maandag 16 maart alsnog gesloten worden. MDH volgt deze nieuwe richtlijn van het RIVM en zal dus ook per direct sluiten, tot 6 april.

De Muziekacademie zal al het mogelijke doen om de continuïteit van het muziekonderwijs te waarborgen. Vanaf morgen zullen wij de lessen per internet aanbieden, b.v. via Skype, in principe op de reguliere lestijden. Veel docenten hebben heel creatieve ideeën die zelfs een meerwaarde zullen geven aan de online lessen. De docenten zullen met u contact opnemen om afspraken hierover te maken.

Wij wensen iedereen sterkte in deze moeilijke tijden,

Maria Lewanski
Directeur
Muziekacademie Den Haag

2020, March 15th

Dear (parents of) students,

This afternoon the government decided to close all schools after all, as of March 16th. MDH will follow the new recommendations of the RIVM and also close per March 16th, until April 6th.

The Music Academy will do everything possible to assure the continuity of the music lessons. Starting tomorrow, we will be offering the lessons on line, for example via Skype, during the regular lesson times. Many teachers have very creative ideas which will actually give an added value to the online lessons. The teachers will contact you to make the necessary arrangements.

We wish everyone good health in these difficult times,

Maria Lewanski
Director
Muziekacademie Den Haag